• Wniosek kredytowy składany w Placówce Banku – dla nowego Klienta

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu Bezpieczna Gotówka wnioskowanego w Placówce Banku dla nowego Klienta wynosi 11,62 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 23 548,65 PLN, oprocentowanie nominalne 10,19% stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 548,65 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 3 296,65 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku iKonto w całym okresie kredytowania wynosi 252 PLN), 36 miesięcznych rat równych w wysokości po 647,13 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 15 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

  Wniosek kredytowy składany w kanale internetowym

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu Bezpieczna Gotówka wnioskowanego za pośrednictwem kanału internetowego  wynosi  12,31 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 PLN*, całkowita kwota do zapłaty 11 866,50 PLN, oprocentowanie nominalne 9,99% stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 866,50 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 1 614,50 PLN), 24 miesięcznych rat równych w wysokości po 461,40 PLN.  

  * dla kwot powyżej 10 000 PLN do 20 000 PLN wymagane jest obligatoryjne zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia na życie wraz z ochroną od utraty pracy Uczestnika, w ramach oferty dostępnej w Banku

  Kalkulacja została dokonana na dzień 15 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

  Potrzebujesz gotówki?

  Kredyt ze stałą ratą na Twoje potrzeby

 • Nowa oferta dla Twoich oszczędności

 • Swoje sprawy bankowe załatwiaj po sąsiedzku!

 • RRSO dla Promocji - oprocentowanie zmienne:

  Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,45 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 358 252 PLN, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 5,11% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,39%) i marży Banku w wysokości 2,09% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości, równa rata miesięczna: 3 112,55 PLN, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 608 782,52 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 591 074,36 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku VIPKonto w całym okresie kredytowania wynosi 5 185 PLN, suma opłat rocznych za posiadanie karty kredytowej World Mastercard 3 750 PLN zgodnie z obowiązującą taryfą Opłat i Prowizji Banku. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 8 500 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 967 034,52 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 18 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Twój Kredyt Hipoteczny

  Sprawdź warunki promocji!

  Przydatne informacje

  Kursy walut

  Sprzedaż Kupno
  EUR 4.8531 4.5751
  USD 4.4554 4.1998
  GBP 5.5417 5.1863

  Godziny przelewów

  Przelew międzybankowy przychodzący
  ELIXIR do 12:00 do 16:00 do 18:00
  Przelew międzybankowy wychodzący
  ELIXIR 14:30
  Ekspress ELIXIR
  (Natychmiastowy)
  24h
  SORBNET do 15:30
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.