Skip to main content
 • Fundusze unijne

  Fundusze unijne

  Rozwijaj firmę w oparciu o środki unijne

  Planujesz inwestycje w firmie, wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, szkolenia dla pracowników, instalacje urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizację budynków? A może chciałbyś zlecić prace nad nowym produktem ośrodkowi badawczemu lub uczelni w Twoim regionie? Te wszystkie projekty możesz dofinansować ze środków unijnych.

  Poszukiwanie odpowiedniego rozwiązania zacznij zawsze od najbliższego oddziału Banku BPS. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni program unijny i dopasujemy produkt – taki jak kredyt na preferencyjnych warunkach, kredyt pomostowy pod dotację, gwarancje, dopłaty, itp.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.