Skip to main content
 • Ubezpieczenia komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  Pod ochroną. Ty, Twoja rodzina oraz Twoja działalność

  Ubezpieczenie komunikacyjne „Pakiet Auto +”

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  Pakiet Auto+ zabezpiecza wszystko, co związane z samochodem i jego użytkowaniem. Aby zoptymalizować koszty ochrony ubezpieczeniowej, Klient ma możliwość swobodnego wyboru poszczególnych jej elementów. Połączenie wybranych składników w pakiet pozwala stworzyć polisę idealnie dostosowaną do potrzeb Klienta.
  Zakres ubezpieczenia:

  • Autocasco - ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia
  • AutoAssistance - natychmiastowa pomoc w przypadku wystąpienia m. in. następujących wypadków ubezpieczeniowych: wypadku drogowego, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu i innych
  • AutoSzyby - pokrycie przez InterRisk kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby przedniej, bocznej lub tylnej w ubezpieczonym pojeździe
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania ubezpieczonego pojazdu
  • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - pokrywające koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub używaniem pojazdu
  • Intercasco – ubezpieczeniem objęte są szkody, które nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela

  Ubezpieczenia komunikacyjne „Generali, z myślą o aucie”

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

  Kompleksowa ochrona pojazdu przed skutkami zdarzeń losowych czyhających na drodze.

  Atuty ubezpieczenia:

  • autocasco w formule All risk (wszystkie ryzyka) ochroni auto przed kradzieżą, wandalizmem i wszelkimi innymi zdarzeniami takimi jak grad, powódź, zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą
  • szeroki zakres ubezpieczenia Assistance z 3 wariantami do wyboru, z czego najtańszy wariant Komfort zapewnia nielimitowane holowanie na terenie całej Polski w razie wypadku. Najszerszy wariant Lux zapewnia pojazd zastępczy nawet do 10 dni oraz nielimitowane holowanie w całej Europie
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pojazdu zabezpieczy kierowcę i pasażerów przed skutkami utraty zdrowia i życia podczas podróży samochodem po Polsce i Europie
  • ubezpieczenie Autoszyby zabezpieczy szyby samochodu przed uszkodzeniem. Z tym ubezpieczeniem żaden kamień nie jest już straszny, a dodatkowo po zgłoszeniu szkody Klient nie utraci zniżek za bezszkodową jazdę

  Ubezpieczenie komunikacyjne „GoAuto”

  Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  Formuła allrisk ubezpieczenia „GoAuto” daje szeroką ochronę ubezpieczenia pojazdu, m.in. od skutków będących następstwem zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia.

  W zakresie ubezpieczenia AC refundowane są koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego, dodatkowych badań technicznych oraz Klient otrzymuje ubezpieczenia assistance, w ramach którego, w przypadku zaistnienia wypadku udzielana jest pomoc: uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, jego holowania lub wynajęcie pojazdu zastępczego.

  Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o dodatkowe ubezpieczenia: szyb, opon, bagażu.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.