Skip to main content
 • Ubezpieczenia na życie

  Ubezpieczenia na życie

  Pod ochroną. Ty, Twoja rodzina oraz Twoja działalność

  Ubezpieczenie „Życie Komfort Plus”

  Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Ubezpieczenie Życie Komfort Plus to ubezpieczenie na życie dla przewidujących kredytobiorców, którzy chcą zapewnić spokój sobie i swoim najbliższym niezależnie od okoliczności, które mogą zachwiać płynnością finansową rodziny.

  W przypadku śmierci Ubezpieczonego, wypłacone świadczenie pomoże w spłacie kredytu. 

  Ubezpieczenie może zapewnić również wsparcie finansowe w przypadku trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub utraty pracy. 

  Świadczenia wypłacone z tytułu umów Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nieszczęśliwego wypadku w rolnictwie lub choroby zakaźnej w rolnictwie mogą być dodatkowym wsparciem dla rodziny po śmierci Ubezpieczonego.

  Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców

  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

  Ubezpieczenie zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców.
  Atuty ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie na życie jest realnym zabezpieczeniem nie tylko kredytobiorcy, ale także jego najbliższych
  • w razie trudnych sytuacji losowych takich jak: poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy lub śmierć kredytobiorcy, ubezpieczenie pokryje spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego

  Trzy warianty ochrony do wyboru - w zależności od indywidualnych potrzeb:
  wariant I: zgon ubezpieczonego
  wariant II: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego
  wariant III: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, poważne zachorowanie ubezpieczonego

  SALTUS – Twoje ŻYCIE Indywidualne ubezpieczenie na życie

  SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

  SALTUS – Twoje ŻYCIE to ubezpieczenie przeznaczone dla osób, które poszukują kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczającej zobowiązania finansowe (np. kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, pożyczkę hipoteczną lub gotówkową, limit na rachunku lub karcie).

  Atuty ubezpieczenia:

  • Możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka dodatkowe (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu w następstwie NW, śmierć małżonka/partnera w następstwie NW).
  • Natychmiastowa ochrona w przypadku nieszczęśliwych wypadków - bez karencji.
  • Twoje życie i zdrowie są chronione przez cały okres trwania ubezpieczenia.
  • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia - zarówno przy zawarciu umowy kredytu, jak i w każdym momencie jej trwania.
  • Suma ubezpieczenia - do 3 milionów złotych.
  • Częstotliwość płatności składki: jednorazowo, rocznie, półrocznie, kwartalnie.

  Ubezpieczenie na życie - OCHRONA na PLUS

  Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia.

  Atuty ubezpieczenia:

  • Zabezpieczenie zobowiązań finansowych, jeśli Ciebie zabraknie
  • Wsparcie finansowe dla Ciebie lub Twoich bliskich, jeśli rozszerzysz ochronę o inne zdarzenia dodatkowe
  • Zdarzenia dodatkowe, o które możesz rozszerzyć ochronę:
   • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
   • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
   • pobyt ubezpieczonego w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub po chorobie
   • poważne zachorowanie ubezpieczonego (aż 27 jednostek chorobowych, w tym nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, sepsa)
   • trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby

   

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

   

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.