Skip to main content
 • Ubezpieczenia na życie

  Ubezpieczenia na życie

  Pod ochroną. Ty, Twoja rodzina oraz Twoja działalność

  Ubezpieczenie „Życie Komfort”

  Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Ubezpieczenie zapewnia Klientom indywidualnym i ich bliskim bezpieczeństwo w szerokim zakresie ochrony, obejmującym między innymi: śmierć Klienta oraz 6 klauzul dodatkowych, w tym niezdolność do pracy zarobkowej, utratę pracy, poważne zachorowanie.

  Atuty ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie na życie może być realnym zabezpieczeniem kredytobiorcy i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodów bądź źródła finansowania, zobowiązań wobec Banku powstałych w wyniku zdarzeń losowych
  • w przypadku śmierci kredytobiorcy jego bliscy mają zapewnione środki na spłatę kredytu
  • w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utraty pracy lub poważnego zachorowania  kredytobiorca zyskuje spokój, że nie będzie miał trudności ze spłaceniem kredytu

  Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców

  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

  Ubezpieczenie zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców.
  Atuty ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie na życie jest realnym zabezpieczeniem nie tylko kredytobiorcy, ale także jego najbliższych
  • w razie trudnych sytuacji losowych takich jak: poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy lub śmierć kredytobiorcy, ubezpieczenie pokryje spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego

  Trzy warianty ochrony do wyboru - w zależności od indywidualnych potrzeb:
  wariant I: zgon ubezpieczonego
  wariant II: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego
  wariant III: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, poważne zachorowanie ubezpieczonego

  Indywidualne ubezpieczenie na Życie MdK

  SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

  Indywidualne ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu zabezpieczenia zobowiązań finansowych tj. kredyty gotówkowe oraz kredyty hipoteczne.

  Atuty ubezpieczenia :

  • realne zabezpieczenie finansowe najbliższych w postaci uzyskania środków na spłatę zobowiązań wobec Banku powstałych wskutek śmierci kredytobiorcy
  • szybki proces zawarcia umowy ubezpieczeniowej
  • prosta i transparentna konstrukcja produktu
  • pewność, że wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem zawarte są w składce
  • produkt korzystny / atrakcyjny cenowo dla kredytobiorcy
  • gwarancja ochrony na całym świecie przez 24 godziny na dobę, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym
  • możliwość wyboru stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu
  • produkt z ograniczonymi wyłączeniami

  Ubezpieczenie na życie - OCHRONA na PLUS

  Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia.

  Atuty ubezpieczenia:

  1. Zabezpieczenie zobowiązań finansowych kredytobiorców
  2. Wsparcie finansowe kredytobiorców lub ich bliskich w przypadku rozszerzenia ochrony o inne zdarzenia dodatkowe
  3. Zdarzenia dodatkowe, o które można rozszerzyć ochronę:
   • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
   • pobyt ubezpieczonego w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub po chorobie
   • poważne zachorowanie ubezpieczonego (aż 27 jednostek chorobowych, w tym nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, sepsa)
   • leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (6 rodzajów zabiegów medycznych)
   • trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby”

   

   

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.