Skip to main content
 • Kariera
 • Kariera

  W naszym Banku każdy jest „u siebie”

  Poznaj nas

  Bank Polskiej Spółdzielczości ma wyjątkowy profil działalności, łączy bowiem funkcje banku zrzeszającego Banki Spółdzielcze oraz banku komercyjnego. Głównym zadaniem Banku BPS jest świadczenie usług na rzecz zrzeszonych banków, w tym przygotowywanie produktów do wdrożenia. Jednocześnie Bank BPS pełni funkcję reprezentanta Zrzeszenia wobec nadzoru oraz rynku. Obok działalności zrzeszeniowej, Bank BPS prowadzi także działalność biznesową, obsługuje Klientów indywidualnych, korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje i stowarzyszenia. Misją bankowości spółdzielczej jest wspieranie lokalnych społeczności. Zarówno Bank BPS, jak i zrzeszone Banki Spółdzielcze opierają się na rodzimym kapitale, a zyski inwestują w regionach, w których działają.

  W naszym Banku każdy jest „u siebie”. Ty również znajdziesz tu swoje miejsce – aby się rozwijać i pracować z pasją!

   

  Bank BPS w liczbach

  Bank BPS tworzy około 700 osób

  Struktura wiekowa naszych pracowników jest bardzo zróżnicowana. 31 proc. stanowią pracownicy w wieku od 35 do 45 lat, a 37 proc. od 45 do 55 lat.

  28 proc. pracowników ma staż ponad 15 lat

  Budujemy trwałe relacje nie tylko z Klientami, ale także z naszymi pracownikami.

  45 proc. pracowników pracuje w naszym Banku krócej niż 5 lat

  Rozwijamy się dynamicznie, wciąż potrzebujemy nowych inicjatyw, pomysłów, a przede wszystkim inspiracji, którą dostarczają także nowi pracownicy.

  Gdzie pracujemy

  Główne siedziby Centrali Banku znajdują się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 oraz we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 27. Działalność komercyjną i obsługę Klientów prowadzimy w 13 oddziałach.

  Jak pracujemy

  Pracujemy hybrydowo, zdalnie i stacjonarnie. System pracy uzależniamy od specyfiki stanowiska oraz preferencji pracownika.
  Nasze stanowiska są multizadaniowe, dlatego rekrutując, poszukujemy kandydatów wszechstronnych, ambitnych i nastawionych na własny rozwój. Z ochotą dzielimy się swoimi doświadczeniami, dlatego do rekrutacji chętnie zapraszamy osoby, które dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową.

     Friendly Workplace 2021     Godło Friendly Workplace 2021

  Bank BPS został wyróżniony przez redakcję portalu MarkaPracodawcy.pl godłem Friendly Workplace 2021. Jest to nagroda wręczana firmom, które podejmują efektywne działania związane z prowadzoną polityką personalną i rozwojem kompetencji swoich pracowników, a także szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

   

  Certyfikaty Liderzy Spolecznej Odpowiedzialnosci

  Certyfikaty: Dobra Firma 2023, Dobry Pracodawca 2023 i EKO Firma 2023
  w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

  Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności potwierdza status Przedsiębiorstwa – jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia – z którą warto się związać i współpracować.
  Certyfikaty potwierdzają nasze zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną oraz realizowaną politykę zatrudnienia i rozwoju pracowników, w oparciu o wartości.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.