Skip to main content
 • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2624 4.1540 4.3531 4.1245 4.3832
USA 1 USD 3.9376 3.8256 4.0093 3.7984 4.0370
Szwajcaria 1 CHF 4.3039 4.1632 4.4119 4.1293 4.4466
Australia 1 AUD 2.6033 2.5334 2.6850 2.5128 2.7061
Czechy 1 CZK 0.1725 0.1671 0.1771 0.1658 0.1785
Dania 1 DKK 0.5713 0.5536 0.5866 0.5491 0.5912
Kanada 1 CAD 2.8695 2.7903 2.9572 2.7675 2.9805
Norwegia 1 NOK 0.3701 0.3621 0.3838 0.3592 0.3868
Szwecja 1 SEK 0.3671 0.3582 0.3796 0.3553 0.3826
Węgry 100 HUF 1.1056 1.0732 1.1373 1.0645 1.1463
Wielka Brytania 1 GBP 5.0022 4.8586 5.1493 4.8339 5.1746
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.1991 4.1540 4.3531
  USA 1 USD 0.1837 3.8256 4.0093
  Szwajcaria 1 CHF 0.2487 4.1632 4.4119
  Australia 1 AUD 0.1516 2.5334 2.6850
  Czechy 1 CZK 0.01 0.1671 0.1771
  Dania 1 DKK 0.033 0.5536 0.5866
  Kanada 1 CAD 0.1669 2.7903 2.9572
  Norwegia 1 NOK 0.0217 0.3621 0.3838
  Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3582 0.3796
  Węgry 100 HUF 0.0641 1.0732 1.1373
  Wielka Brytania 1 GBP 0.2907 4.8586 5.1493
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2587 4.1245 4.3832
  USA 1 USD 0.2386 3.7984 4.0370
  Szwajcaria 1 CHF 0.3173 4.1293 4.4466
  Australia 1 AUD 0.1933 2.5128 2.7061
  Czechy 1 CZK 0.0127 0.1658 0.1785
  Dania 1 DKK 0.0421 0.5491 0.5912
  Kanada 1 CAD 0.213 2.7675 2.9805
  Norwegia 1 NOK 0.0276 0.3592 0.3868
  Szwecja 1 SEK 0.0273 0.3553 0.3826
  Węgry 100 HUF 0.0818 1.0645 1.1463
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3407 4.8339 5.1746
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.