• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6529 4.5191 4.7285 4.4870 4.7612
USA 1 USD 4.3501 4.2411 4.4381 4.2110 4.4687
Szwajcaria 1 CHF 4.8483 4.6602 4.9311 4.6222 4.9698
Australia 1 AUD 2.8127 2.7006 2.8579 2.6786 2.8804
Czechy 1 CZK 0.1908 0.1837 0.1944 0.1823 0.1960
Dania 1 DKK 0.6242 0.6028 0.6379 0.5979 0.6429
Kanada 1 CAD 3.2351 3.1222 3.3040 3.0967 3.3300
Norwegia 1 NOK 0.4040 0.3905 0.4132 0.3874 0.4165
Szwecja 1 SEK 0.3913 0.3764 0.3983 0.3734 0.4015
Węgry 100 HUF 1.2128 1.1611 1.2286 1.1517 1.2383
Wielka Brytania 1 GBP 5.3803 5.1757 5.4771 5.1493 5.5040
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2094 4.5191 4.7285
  USA 1 USD 0.197 4.2411 4.4381
  Szwajcaria 1 CHF 0.2709 4.6602 4.9311
  Australia 1 AUD 0.1573 2.7006 2.8579
  Czechy 1 CZK 0.0107 0.1837 0.1944
  Dania 1 DKK 0.0351 0.6028 0.6379
  Kanada 1 CAD 0.1818 3.1222 3.3040
  Norwegia 1 NOK 0.0227 0.3905 0.4132
  Szwecja 1 SEK 0.0219 0.3764 0.3983
  Węgry 100 HUF 0.0675 1.1611 1.2286
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3014 5.1757 5.4771
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2742 4.4870 4.7612
  USA 1 USD 0.2577 4.2110 4.4687
  Szwajcaria 1 CHF 0.3476 4.6222 4.9698
  Australia 1 AUD 0.2018 2.6786 2.8804
  Czechy 1 CZK 0.0137 0.1823 0.1960
  Dania 1 DKK 0.045 0.5979 0.6429
  Kanada 1 CAD 0.2333 3.0967 3.3300
  Norwegia 1 NOK 0.0291 0.3874 0.4165
  Szwecja 1 SEK 0.0281 0.3734 0.4015
  Węgry 100 HUF 0.0866 1.1517 1.2383
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3547 5.1493 5.5040
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.