• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3067 4.2127 4.4134 4.1828 4.4439
USA 1 USD 3.9682 3.8900 4.0758 3.8624 4.1039
Szwajcaria 1 CHF 4.5113 4.3950 4.6563 4.3592 4.6929
Australia 1 AUD 2.6004 2.5127 2.6623 2.4922 2.6832
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1651 0.1749 0.1637 0.1763
Dania 1 DKK 0.5777 0.5620 0.5954 0.5574 0.6001
Kanada 1 CAD 2.9410 2.8515 3.0213 2.8282 3.0451
Norwegia 1 NOK 0.3774 0.3658 0.3876 0.3628 0.3906
Szwecja 1 SEK 0.3856 0.3737 0.3960 0.3707 0.3991
Węgry 100 HUF 1.1071 1.0644 1.1277 1.0557 1.1366
Wielka Brytania 1 GBP 5.0353 4.8934 5.1849 4.8685 5.2104
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2007 4.2127 4.4134
  USA 1 USD 0.1858 3.8900 4.0758
  Szwajcaria 1 CHF 0.2613 4.3950 4.6563
  Australia 1 AUD 0.1496 2.5127 2.6623
  Czechy 1 CZK 0.0098 0.1651 0.1749
  Dania 1 DKK 0.0334 0.5620 0.5954
  Kanada 1 CAD 0.1698 2.8515 3.0213
  Norwegia 1 NOK 0.0218 0.3658 0.3876
  Szwecja 1 SEK 0.0223 0.3737 0.3960
  Węgry 100 HUF 0.0633 1.0644 1.1277
  Wielka Brytania 1 GBP 0.2915 4.8934 5.1849
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2611 4.1828 4.4439
  USA 1 USD 0.2415 3.8624 4.1039
  Szwajcaria 1 CHF 0.3337 4.3592 4.6929
  Australia 1 AUD 0.191 2.4922 2.6832
  Czechy 1 CZK 0.0126 0.1637 0.1763
  Dania 1 DKK 0.0427 0.5574 0.6001
  Kanada 1 CAD 0.2169 2.8282 3.0451
  Norwegia 1 NOK 0.0278 0.3628 0.3906
  Szwecja 1 SEK 0.0284 0.3707 0.3991
  Węgry 100 HUF 0.0809 1.0557 1.1366
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3419 4.8685 5.2104
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.