Skip to main content
 • Firmy
 • Tarcza Finansowa PFR

Decyzje o rozliczeniu subwencji finansowej - Tarcza Finansowa PFR 2.0

Zgodnie z przyjętym przez PFR procesem obsługi subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. został wdrożony kolejny etap tego procesu jakim są umorzenia subwencji. Założeniem Programu Tarcza Finansowa 2.0. jest umorzenie w 100% subwencji po spełnieniu określonych warunków przez Beneficjenta.

Wydawanie decyzji umorzeniowych miało miejsce w dniach 13 – 15 lipiec 2022 r. Decyzje zostały udostępnione w bankowości elektronicznej Przedsiębiorców. Decyzje mają status:

 1. granted - umorzenie w 100%;
 2. granted-changed – umorzenie w części;
 3. rejected after scoring – zwrot subwencji z uwagi na niezłożenie oświadczenia o rozliczeniu;
 4. stopped – wstrzymane wydanie decyzji.

Decyzje ze statusem granted changed mają wskazaną określoną kwotę do zwrotu, czyli subwencja nie jest umorzona w 100%. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu nieumorzonej części subwencji do 15 września 2022 r. Kwota do zwrotu (nieumorzona część subwencji) może zawierać także kwotę niezwróconej przez Przedsiębiorcę nadwyżki finansowej (termin na zwrot minął 30 czerwca 2022 r.). Od tej część subwencji od 1 lipca 2022 r. Przedsiębiorca powinien liczyć odsetki ustawowe – kwota ta powinna być zwrócona niezwłocznie. Natomiast nieumorzona część subwencji (nie związana z nadwyżką finansową) powinna być zwrócona do 15 września 2022 r. na rachunek bankowy PFR wskazany w decyzji umorzeniowej.

Decyzje ze statusem rejected after scoring wskazują, że Przedsiębiorca nie złożył w wymaganym przez PFR czasie oświadczenia o rozliczeniu subwencji. W takiej sytuacji PFR jednoznacznie wskazuje, że klient zobowiązany jest zwrócić subwencję w całości.
Klient po otrzymaniu decyzji ma prawo złożyć reklamację, jeśli nie zgadza się z decyzją podjętą przez PFR. Reklamacje można składać w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji w placówce Banku.

Jeśli Przedsiębiorca otrzymał w bankowości elektronicznej komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0, powinien oczekiwać na wydanie decyzji przez PFR lub na kontakt ze strony banku. Do czasu otrzymania decyzji Przedsiębiorca nie powinien inicjować postępowania wyjaśniającego oraz podejmować jakichkolwiek innych działań. Weryfikacja wstrzymanych decyzji jest realizowana przez PFR niezależnie od postępowań wyjaśniających. Jego zainicjowanie nie przyśpieszy wydania decyzji ani nie wpłynie na jej treść.

Natomiast wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Przedsiębiorcę powinno nastąpić w przypadkach, gdy:

 1. wraz z informacją o wstrzymaniu decyzji Przedsiębiorca otrzymał komunikat o konieczności dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających umocowanie, lub
 2. w złożonym oświadczeniu o rozliczeniu wystąpił błąd, którego następstwem może być wstrzymanie wydania decyzji przez PFR.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że możliwość rejestracji postępowania wyjaśniającego w przeciągu 10 dni wynikająca z § 17 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy wstrzymanych decyzji przez PFR. Termin ten jest liczony dopiero od wystawienia decyzji ostatecznej, określającej wysokość umorzenia.

Regulamin dostępny pod linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html

Cookies

Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

 • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
 • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
 • faks (+48) 86 215 50 01

Zastrzeżenia kart dla Klientów

 • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
 • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
 • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
 • faks (+48) 86 215 50 51

SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

Reklamacje

W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.