• Kredyt Bezpieczna Gotówka

  Kredyt Bezpieczna Gotówka

  Kredyt ze stałą ratą na Twoje potrzeby

  Nowy pomysł, który chcesz szybko zrealizować? A może nieprzewidziane wydatki?

  Zawsze, kiedy potrzebujesz zastrzyku gotówki, możesz skorzystać z naszej wyjątkowej propozycji – kredytu gotówkowego przygotowanego specjalnie dla tych, którzy mają w naszym banku konto z regularnymi wpływami lub kredyt hipoteczny. Jeśli jesteś związany z naszym bankiem od co najmniej pół roku, to znaczy, że już dobrze się poznaliśmy. Możemy sobie wzajemnie ufać. Dlatego kredyt Bezpieczna gotówka jest tak korzystny!

  Wniosek o kredyt Bezpieczna gotówka łatwo i szybko złożysz w systemie bankowości internetowej e25 w zakładce Wnioski i dyspozycje.

  Lider majowego rankingu kredytów gotówkowych przygotowanego przez www.bankier.pl!

  W ofercie promocyjnej

  Twoja rata kredytu nie zmieni się

  Stałe oprocentowanie

  0 % prowizji

  Kwota kredytu do 20 000 zł

  Okres kredytowania do 8 lat

  RRSO 10,85 %

  Dlaczego warto?

  Minimum formalności

  Szybka decyzja o przyznaniu kredytu

  Specjalne pakiety ubezpieczeń na życie

  Kwota kredytu nawet do 50 000 zł

  Stałe oprocentowanie

  Okres kredytowania do 96 miesięcy (8 lat)

  Przydatne informacje

  Warunki promocji kredytu Bezpieczna Gotówka
  1. Kredyty objęte Promocją mogą być udzielone maksymalnie do kwoty:
   1. dla wniosków składanych za pośrednictwem kanału internetowego do 10 000 PLN, przy maksymalnym okresie kredytowania 24 miesięcy,
   2. dla wniosków składanych w placówce Banku do 20 000 PLN, przy maksymalnym okresie kredytowania 96 miesięcy
  2. warunkiem skorzystania z promocji jest skorzystanie z dodatkowych produktów Banku - zawarcia umowy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, lub/i umowy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem Banku w ramach oferty dostępnej w Banku.
  3. W Promocji mogą wziąć udział Klienci którzy w okresie Promocji:
   1. złożą wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego „Bezpieczna Gotówka” za pośrednictwem kanału internetowego , lub
   2. złożą wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego „Bezpieczna Gotówka” w Placówce Banku oraz na dzień składania wniosku nie posiadają produktów w Banku.

  Cenowe warunki promocyjne:

   Produkt OPROCENTOWANIE PROWIZJA
  Bezpieczna Gotówka w placówce Banku z rachunkiem ROR
  NOWY KLIENT
  9,49% 0%
  Bezpieczna Gotówka w placówce Banku z rachunkiem ROR
  OBECNY KLIENT
  9,29%
  Bezpieczna Gotówka w placówce Banku z rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem na życie
  NOWY KLIENT
  8,99% 0% 
  Bezpieczna Gotówka w placówce Banku z rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem na życie
  OBECNY KLIENT
   8,79%

   

  Akcja promocyjna "Preofertowanie"

  Promocja dotyczy Klientów Banku posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  od co najmniej 12 miesięcy i mających regularne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty  w wysokości wymaganej przez Bank, w co najmniej 11 miesiącach.

    Oprocentowanie Prowizja
  Udzielenie Kredytu Bezpieczna Gotówka z ubezpieczeniem na życie w ramach oferty dostępnej w Banku  w całym okresie kredytowania oraz rachunkiem osobistym  typu ROR prowadzonym w Banku w  całym okresie kredytowania 8,5% 0% kwoty udzielonego kredytu

  Udzielenie Kredyt Bezpieczna Gotówka z  rachunkiem osobistym  typu ROR prowadzonym w Banku w całym okresie kredytowania

  8,5% 1,5% kwoty udzielonego kredytu
  Ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń utrudniających spłatę kredytu

  Kiedy decydujesz się na kredyt w wyższej kwocie, zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które mogłyby Ci utrudnić spłatę. Skorzystaj z ubezpieczenia życia i zdrowia.

  Zobacz ubezpieczenia znajdujące się w ofercie Banku BPS.

  Co zrobić, jeśli Twoja sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19?

  Bank umożliwia zawieszenie wykonania umowy kredytu w stosunku do osób, które po dniu 13 marca 2020 r. utraciły pracę lub inne główne źródło dochodu. Zgodnie z zapisami Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza Antykryzysowa 4, możesz złożyć w Banku wniosek o zwieszenie wykonania następujących umów: 

  • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
  • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

  Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny jest w placówkach Banku.

  Wniosek powinien być złożony na trwałym nośniku. 

   

  Wniosek kredytowy składany w Placówce Banku – dla nowego Klienta

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu Bezpieczna Gotówka wnioskowanego w Placówce Banku dla nowego Klienta wynosi 10,85 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 23 312,36 PLN, oprocentowanie nominalne 9,49% stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 312,36 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 3060,36 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku iKonto w całym okresie kredytowania wynosi 252 PLN), 36 miesięcznych rat równych w wysokości po 640,57 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 11 lipca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

  Wniosek kredytowy składany w kanale internetowym

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu Bezpieczna Gotówka wnioskowanego za pośrednictwem kanału internetowego wynosi 9,89 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 11 018,37 PLN, oprocentowanie nominalne 9,49% stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 018,37 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 1 018,37 PLN), 24 miesięcznych rat równych w wysokości po 459,10 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 11 lipca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.