Skip to main content
  • Władze

Władze

Piotr Kaczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kapel

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Hrynkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kamil Burski

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu

Roman Domański

Członek Rady Nadzorczej

Józef Florek

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Huzior

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Jasiński

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kajko

Członek Rady Nadzorczej

Marek Kuder

Członek Rady Nadzorczej

Jowita Martyniak-Lech

Członek Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komitetu Ryzyka

Barbara Pasierb

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Pawlik

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Piasecki

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Szewc

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Nominacji

Jarosław Wiśniewski

Członek Rady Nadzorczej

Zdzisław Wojdak

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.