Skip to main content
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Ubezpiecz majątek w swoim gospodarstwie

  Pakiet ubezpieczeniowy Generali Agro Ekspert

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Pakiet ubezpieczeniowy Generali Agro Ekspert zawiera:

  • agro-casco maszyn rolniczych
  • ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych narzędzi rolniczych na maszynach rolniczych, maszyn i urządzeń, które są wyposażeniem magazynu, budynku inwentarskiego, gospodarczego lub znajdują się na podwórzu/placu w gospodarstwie
  • NW kierowcy i pasażerów
  • OC pojazdów mechanicznych
  • OC z tytułu usług międzysąsiedzkich
  • ochronę prawną

  Ubezpieczenie kredytowanego majątku może stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu.

  Generali Gospodarstwo Rolne

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne zawiera:

  • ubezpieczenie, które spełnienia ustawowy obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC i budynków przez rolnika indywidualnego
  • ubezpieczenie dobrowolne mienia w tym: budynki rolnicze, budowle, ruchomości domowe, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy (np. paszę dla zwierząt, nasiona, materiał opałowy) ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie
  • ubezpieczenie dobrowolne OC w życiu prywatnym, OC usług międzysąsiedzkich, OC agroturystyki
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie Assistance
  • ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym
  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.