• Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Ubezpiecz majątek w swoim gospodarstwie

  Pakiet ubezpieczeniowy Generali Agro Ekspert

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Pakiet ubezpieczeniowy Generali Agro Ekspert zawiera:

  • agro-casco maszyn rolniczych
  • ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych
  • NW kierowcy i pasażerów
  • OC pojazdów mechanicznych
  • OC z tytułu usług międzysąsiedzkich
  • ochronę prawną

  Ubezpieczenie kredytowanego majątku może stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu.

  Generali Gospodarstwo Rolne

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne:

  • umożliwia spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC i budynków przez rolnika indywidualnego
  • w razie wypadku ubezpieczeniowego odszkodowanie pozwala odtworzyć utracony majątek
  • chroni rolnika przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego
  • daje możliwość ubezpieczenia: maszyn i urządzeń, środków obrotowych (zboża, pasze), zwierząt, a także mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
  • daje możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.