Skip to main content
 • Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  17-01-2024

  Uruchomienie rejestru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

  2 stycznia Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) uruchomił rejestr akcjonariuszy Banku BPS.

  21-12-2023

  Przekazanie danych do rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

  W wykonaniu umowy zawartej 16 listopada br. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS, przekazaliśmy do DM BOŚ dane dotyczące akcji i akcjonariuszy, które zasilą rejestr. Po zamknięciu rejestru przez DM BPS, w ostatnim dniu roboczym grudnia br., dane z rejestru będą wysłane do DM BOŚ celem sprawdzenia. Po zakończonej weryfikacji, począwszy od pierwszych dni 2024 roku, rozpocznie funkcjonowanie rejestr akcjonariuszy w systemie DM BOŚ.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.