• Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  25-05-2022

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku

  Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, informuje, że tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku w Hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, z możliwością uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  14-09-2021

  Podwyższenie kapitału zakładowego Banku BPS

  W dniu 24 sierpnia 2021 r. kapitał zakładowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został podwyższony i wynosi 455 625 241,00 zł.

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.