• Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  29-05-2023

  Informacja o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku

  Zapraszamy do zapoznania się z pismem dot. organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku - ZOBACZ

  14-09-2021

  Podwyższenie kapitału zakładowego Banku BPS

  W dniu 24 sierpnia 2021 r. kapitał zakładowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został podwyższony i wynosi 455 625 241,00 zł.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.