Skip to main content
 • Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  28-05-2024

  Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któtre odbędzie się 25 czerwca 2024 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z pismem dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

  17-01-2024

  Uruchomienie rejestru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

  2 stycznia Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) uruchomił rejestr akcjonariuszy Banku BPS.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.