• Rada Zrzeszenia

Rada Zrzeszenia

Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Edward Tybor

Przewodniczący Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA

Kazimierz Majewski

Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Jacek Drzyzga

Sekretarz Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Dorota Kanach

Członek Prezydium Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Kazimierz Skajster

Członek Prezydium Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży

Piotr Żebrowski

Członek Prezydium Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Stanisław Bachurek

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku

Halina Choroś

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Jerzy Filipowicz

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

Józef Froń

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

Zofia Jakubczyk

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

Kamil Jałocha

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Anna Karwat

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju

Krzysztof Karwowski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

Tomasz Kasprzycki

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Dariusz Konofalski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

Tomasz Łazarski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego

Piotr Mulawa

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie

Dorota Niewiadomska

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Mirosław Podebry

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie

Alina Rakowska

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Krzysztof Zawadzki

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Lubelskiego Banku Spółdzielczego

Artur Adamczyk

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku BPS

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.