Skip to main content
  • Rada Zrzeszenia

Rada Zrzeszenia

Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Edward Tybor

Przewodniczący Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA

Kazimierz Majewski

Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Jacek Drzyzga

Sekretarz Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Stanisław Bachurek

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku

Jerzy Filipowicz

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

Grzegorz Flanz

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

Tomasz Gromada

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju


Zofia Jakubczyk

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

Kamil Jałocha

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Dorota Kanach

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Anna Karwat

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju

Krzysztof Karwowski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

Tomasz Kasprzycki

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Dariusz Konofalski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

Marek Kuklewski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie

Tomasz Łazarski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego

Piotr Mulawa

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie

Dorota Niewiadomska

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Mirosław Podebry

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie

Piotr Żebrowski

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Artur Adamczyk

Członek Rady Zrzeszenia

Prezes Zarządu Banku BPS

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.