• Komunikaty dot. bezpieczeństwa
 • Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

  10-03-2022

  Uwaga na oszukańcze serwisy internetowe, które oferują kryptowaluty i inwestycje na rynku Forex

  Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, w którym instytucje ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

  25-02-2022

  Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

  W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.