Skip to main content
 • Komunikaty dot. bezpieczeństwa
 • Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

  22-05-2024

  Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank BPS

  Ostrzegamy przed wzmożonym działaniem oszustów, którzy podszywają się pod Bank BPS.

  21-05-2024

  Uważaj na oszustwa telefoniczne ze Straży Granicznej

  Ostrzegamy, przed połączeniami telefonicznymi, w których oszuści podszywają się pod Straż Graniczną, informując rozmówcę o nielegalnej przesyłce, która została zatrzymana na granicy.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.