• Komunikaty dot. bezpieczeństwa
 • Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

  21-11-2023

  Uważaj na zakupy w sieci!

  W okresie promocji z okazji Black Friday, Cyber Monday oraz w sezonie świątecznych zakupów, cyberprzestępcy tworzą fałszywe sklepy. Kusząc atrakcyjnymi ofertami chcą wyłudzić środki lub uzyskać dane do bankowości, by następnie dokonać kradzieży środków finansowych z Twojego rachunku.

  21-08-2023

  Podszycie oszustów pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – fałszywe decyzje, świadectwa ochronne

  Publikujemy Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Głównej Policji z dnia 17 sierpnia 2023 r.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.