Skip to main content
 • Rolnicy
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Szybka inwestycja Agro wynosi: 9,84% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 370 513,13 zł, okres kredytowania: 138 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,83 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,83%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 586,24 zł, łączna liczba rat: 138. Całkowity koszt kredytu 136 513,13 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 131 396,13 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,3 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 042zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 656,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.
  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 370 513,13 zł.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
  Kalkulacja została dokonana na 24 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Kredyt Szybka Inwestycja AGRO

  Gdy chcesz szybko zainwestować w swoje gospodarstwo

 • Ubezpieczenia

  Ubezpiecz majątek w swoim gospodarstwie

  Przydatne informacje

  Kursy walut

  Sprzedaż Kupno
  EUR 4.3832 4.1245
  USD 4.0370 3.7984
  GBP 5.1746 4.8339

  Komunikaty o pracach serwisowych

  Niedostępność Profilu Zaufanego

  Od 9 maja od godziny 20:00 do 10 maja do godziny 01:30 mogą wystąpić chwilowe niedostępności Prof...

  Godziny przelewów

  Przelew międzybankowy przychodzący
  ELIXIR do 12:00 do 16:00 do 18:00
  Przelew międzybankowy wychodzący
  ELIXIR 14:30
  Ekspres ELIXIR
  (Natychmiastowy)
  24h*
  SORBNET do 15:30

  *Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 21:00-00:00

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.