Skip to main content
 • Wspólnoty
 • Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK

  Pozyskaj dofinansowanie na remont i termomodernizację budynku

  Przydatne informacje

  Kursy walut

  Sprzedaż Kupno
  EUR 4.3832 4.1245
  USD 4.0370 3.7984
  GBP 5.1746 4.8339

  Komunikaty o pracach serwisowych

  Niedostępność Profilu Zaufanego

  Od 9 maja od godziny 20:00 do 10 maja do godziny 01:30 mogą wystąpić chwilowe niedostępności Prof...

  Godziny przelewów

  Przelew międzybankowy przychodzący
  ELIXIR do 12:00 do 16:00 do 18:00
  Przelew międzybankowy wychodzący
  ELIXIR 14:30
  Ekspres ELIXIR
  (Natychmiastowy)
  24h*
  SORBNET do 15:30

  *Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 21:00-00:00

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.