Skip to main content
 • O Grupie
 • O Grupie

  Siłą Banków Spółdzielczych jest bliskość lokalnych społeczności

  Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je Bank BPS oraz 306 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Suma bilansowa Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wyniosła na koniec grudnia 2023 r. ponad 149 mld zł, co stawia Grupę BPS w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce.

  Grupa BPS w liczbach

  306 Banków Spółdzielczych

  2,3 tys. placówek

  2,2 tys. bankomatów

  149 mld zł sumy bilansowej

  Banki Spółdzielcze obsługują Klientów indywidualnych, mikro, małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego i rolników. Siłą Banków Spółdzielczych jest bliskość lokalnych społeczności. Dlatego ceny i oferowane rozwiązania finansowe dostosowane są do możliwości i oczekiwań Klientów z mniejszych miejscowości.

  O bezpieczeństwo Banków Spółdzielczych i środków finansowych ich Klientów dba System Ochrony Zrzeszenia BPS. System Ochrony to dodatkowe, obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów Klientów.

  Grupa BPS oferuje także usługi finansowe w zakresie faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych.

  W skład Grupy BPS wchodzą następujące spółki:

  Przeczytaj o Banku BPS.

  ZOBACZ Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS.

  Co to jest Bank Spółdzielczy

  Poznaj historię Banków Spółdzielczych

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.