Skip to main content
 • O nas
 • O nas

  Jesteśmy Twoim Bankiem i partnerem Banków Spółdzielczych

  Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna ma wyjątkowy profil działalności – łączy funkcje banku zrzeszającego Banki Spółdzielcze oraz komercyjnego. Świadczy szeroki zakres usług dla Banków Spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem. Dodatkowo poprzez sieć liczącą 13 oddziałów oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

  Bank BPS działa na polskim rynku od 1992 r. – początkowo jako Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W 2002 r. zostało do niego przyłączonych pięć banków regionalnych, a nazwa zmieniona na Bank Polskiej Spółdzielczości. Centralę Banku przeniesiono do Warszawy.

  Obecnie główne siedziby Centrali Banku znajdują się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 oraz we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 27.

  Bank BPS zrzesza ponad 300 Banków Spółdzielczych i tworzy największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Współpracuje także z kilkunastoma Bankami Spółdzielczymi działającymi samodzielnie.

  Bank BPS skupia wokół siebie spółki produktowe oferujące specjalistyczne produkty i usługi okołobankowe dla klientów Grupy BPS:

  Bank BPS jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów. 

  Bank BPS jest także członkiem Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

  Poznaj historię Banków Spółdzielczych i Banku BPS.

   

  20lat Banku PBS LOGO rgb zielone bez tła 

  W marcu 2022 r. minęło 20 lat od zarejestrowania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w KRS. Moment ten należy uznać za początek nowej ery bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank BPS kontynuuje powierzoną mu przez spółdzielców misję, obecnie koncentrując się na transformacji cyfrowej i usprawnieniu realizacji projektów dla całego Zrzeszenia.

  – 20 lat temu spółdzielcy wierzyli, że tylko silny Bank Zrzeszający będzie sprawnie obsługiwać swoich głównych klientów, czyli Banki Spółdzielcze. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że komercyjny filar działalności bankowej może zapewnić kapitały niezbędne do rozwoju i konkretną wartość dla akcjonariuszy. W Banku BPS kontynuujemy tę misję. Budujemy nowoczesny bank, który jest wsparciem kompetencyjnym dla Banków Spółdzielczych i dostawcą potrzebnych rozwiązań finansowych dla Klientów – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

  Przełomową datą dla polskiej bankowości spółdzielczej, podobnie jak i dla całej gospodarki, był rok 1989. Wówczas stało się możliwe uniezależnienie Banków Spółdzielczych od zrzeszającego je BGŻ, a jednocześnie stworzone zostały warunki do konkurencji rynkowej dzięki zniesieniu przypisania branżowo i terytorialnie klienta do banku.

  Banki Spółdzielcze poszukiwały wówczas nowego sposobu na stworzenie swojej reprezentacji wobec rynku i władz państwowych. Były to burzliwe czasy, ponieważ w wielu Bankach brakowało odpowiednich kapitałów, a także wiedzy na temat transformacji i funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej. Szalejąca wówczas hiperinflacja zachwiała stabilnością finansową klientów, a przez to i samych Banków.

  Ważnym krokiem w dążeniu do samodzielnego tworzenia niezależnych struktur polskiej bankowości spółdzielczej było powstanie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego w 1992 r. Dziesięć lat później, Bank ten włączył w swoje struktury banki pełniące funkcje zrzeszeń Banków Spółdzielczych. 12 marca 2002 r. zarejestrowano w KRS połączenie sześciu banków zrzeszających poprzez przeniesienie na Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni majątku banków przejmowanych tj. Banku Unii Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, Małopolskiego Banku Regionalnego z siedzibą w Krakowie, Lubelskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego z siedzibą w Olsztynie.

  27 marca 2002 r. w KRS zarejestrowano nową nazwę Banku Zrzeszającego – Bank Polskiej Spółdzielczości, podkreślającą ogólnopolski zasięg i uniwersalny charakter. Jego siedzibą stała się Warszawa.

  20 lat po tych wydarzeniach Bank BPS jest stabilny kapitałowo, obsługuje Klientów w 13 Oddziałach na terenie Polski i cały czas unowocześnia ofertę produktową dla Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.