Skip to main content
 • Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO

  Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO

  Wsparcie dla Twojego gospodarstwa

  Czy to w przypadku gospodarstwa rolnego, agroturystyki lub przetwórstwa czasami potrzebujesz dodatkowych środków na bieżącą działalność. Klienci lub odbiorcy spóźniający się z płatnościami, większe wydatki, bo zbliża się sezon… W Banku BPS rozumiemy to i dlatego przygotowaliśmy kredyt w rachunku bieżącym – MIKRO. Możesz uzyskać nawet do 1 250 000 zł.

  Kredyt możesz otrzymać bez zabezpieczeń, a każda wpłata na rachunek automatycznie spłaca Twoje zadłużenie.

  Dlaczego warto?

  Dodatkowe finansowanie nagłych i bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonego gospodarstwa

  Wygoda w dysponowaniu kredytem – automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek

  Długi okres kredytowania
  – nawet do 36 miesięcy

  Możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występująca w dniu zakończenia okresu kredytowania

  Atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

  Przydatne informacje

  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Twoją firmę ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym MIKRO wynosi: 10,84% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 211 466, 66 zł, okres kredytowania: 18 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,83 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,83%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 5%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 717,96 zł, łączna liczba rat: 18. Całkowity koszt kredytu 18 466,66 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 16 320,66 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 930 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 216 zł.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 211 466,66 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

  Kalkulacja została dokonana na 24 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.