Skip to main content
 • Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kiedy potrzebujesz elastycznego finansowania działalności swojego gospodarstwa

  Chcesz pozyskać długoterminowe finansowanie na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą lub przetwórczą i przewidujesz, że nie będziesz mógł udokumentować wykorzystanych środków? Możesz sfinansować go Kredytową Linią Hipoteczną.

  Kredytowa Linia Hipoteczna to wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu. W jej ramach możesz uzyskać do 5 000 000 zł lub do 70 proc. wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Także na spłatę innych kredytów.

  Dlaczego warto?

  Elastyczna forma finansowania potrzeb gospodarstwa w postaci kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym lub kredytu nieodnawialnego

  Możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzonym gospodarstwem

  Możliwość korzystania z limitu kredytowego w formie kredytu odnawialnego przez okres 5 lat (po tym okresie kredyt podlega ratalnej spłacie)

  Długi okres kredytowania – do 15 lat

  Minimum formalności dla Klienta

  Przydatne informacje

  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Twoją firmę ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.