Skip to main content
 • Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK

  Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK

  Pozyskaj dofinansowanie na remont i termomodernizację budynku

  Twoja Wspólnota potrzebuje pieniędzy na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w nieruchomości? Myśli o remoncie sieci ciepłowniczej, lokalnych źródeł ciepła lub zmianie konwencjonalnych źródeł energii na zielone?

  Skorzystaj z kredytu Wspólny Remont z premią BGK a dodatkowo uzyskaj bezzwrotną pomoc finansową w formie premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

  Wsparcie finansowe można także pozyskać na remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej.

  Dlaczego warto?

  Źródło spłaty części kredytu w postaci premii BGK

  Oszczędności w kosztach eksploatacji budynku po jego termomodernizacji lub remoncie

  Samofinansowanie się spłaty kredytu termomodernizacyjnego z oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej

  Wzrost wartości nieruchomości po przeprowadzeniu inwestycji, większy komfort zamieszkania i poprawa estetyki miejsca zamieszkania

  Opracowanie audytu energetycznego lub remontowego, który jest podstawą do uzyskania premii BGK - audyt daje pełną wiedzę na temat zakresu prac remontowych, wskazuje możliwe do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej, określa technologię realizacji robót remontowych

  Przydatne informacje

  W jakiej wysokości dofinansowanie może pozyskać wspólnota?

  Wysokość bezzwrotnej pomocy finansowej w formie premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest następująca:

  • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 31 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz  przedsięwzięcia OZE  - w przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie OZE. Premia w tej wysokości przysługuje, jeżeli koszt  poniesiony na realizację przedsięwzięcia OZE stanowi co najmniej 10 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz przedsięwzięcia OZE;
  • wysokość premii termomodernizacyjnej może zostać powiększona o 10 proc. w przypadku zawnioskowania o grant termomodernizacyjny;
  • wysokość premii remontowej stanowi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.
  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Twoją firmę ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.