• Wspieramy! - Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy
09-11-2022

Pierwsza grupa ukończyła kursy językowe

Zakończyły się kursy językowe prowadzone w ramach akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy. Z zajęć skorzystało ponad 60 osób.
13-09-2022

Uchodźcy z Ukrainy uczą się języka polskiego dzięki wsparciu Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS

W ramach akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy pierwsze grupy rozpoczęły naukę języka polskiego w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie. Fundusz pomocowy zg...
05-07-2022

Rusza akcja Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy

Zrzeszenie BPS rozpoczyna akcję pomocy dla Uchodźców, których wojna w Ukrainie na dłużej zatrzymała w naszym kraju. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała listę działań i nawiązała ...
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.