Skip to main content

Rusza akcja Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy

05-07-2022

Zrzeszenie BPS rozpoczyna akcję pomocy dla Uchodźców, których wojna w Ukrainie na dłużej zatrzymała w naszym kraju. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała listę działań i nawiązała relacje z organizacjami społecznymi, które będą je realizować. Został utworzony fundusz pomocowy, stopniowo zasilany przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz ludzi dobrej woli. Kolejne inicjatywy będą podejmowane w zależności od wysokości zgromadzonych środków.

– Wojna w Ukrainie trwa już ponad 120 dni. Spontaniczne gesty solidarności są coraz rzadsze, a porywy serc trzeba zastąpić rozwiązaniem długofalowym. Dlatego nasza akcja Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy jest tak potrzebna. Pierwsza decyzja zapadła już w marcu, teraz przyszedł czas na zgromadzenie funduszu pomocowego i konkretne działania. Jako Zrzeszenie BPS wiele działań podejmujemy wspólnie. Wiemy, że grupa to siła. Mamy odpowiednie narzędzia, aby skoordynować pomoc. A Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest umocowana prawnie do prowadzenia zbiórki i zarządzania funduszem – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, zrzeszającego Banki Spółdzielcze.


Za środki zgromadzone w ramach specjalnego funduszu pomocowego Zrzeszenie BPS planuje zorganizować kursy językowe i adaptacyjne dla dorosłych w różnych miastach w Polsce i online, a także wyrównać szanse dzieciom z ukraińskich domów dziecka i rodzin zastępczych.

W tej chwili znajomość języka to pierwszy krok do usamodzielnienia się i adaptacji w naszym kraju osób, które mieszkały w regionach, gdzie wciąż trwają działania wojenne. Dzięki znajomości języka będą mogły podjąć pracę, czy załatwić sprawy urzędowe.
Ważne są także kursy adaptacyjne, aktywizacyjne i zawodowe, realizowane w różnych obszarach tematycznych, m.in. wyjaśniające zakładanie działalności gospodarczej w Polsce, czy podejmowanie zatrudnienia na umowę.
Część kursów może odbywać się w salach, którymi dysponuje Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Fundacja zapewni też zaplecze kuchenne oraz dostęp do komputerów przy nauce zdalnej.
Wyrównywanie szans dzieci szczególnie dotkniętych przez wojnę obejmie nie tylko finansowanie bieżących potrzeb SOS Wiosek Dziecięcych, ale także wsparcie edukacyjne.

– Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z doświadczonymi organizacjami non-profit, prowadzącymi działania pomocowe na rzecz Uchodźców. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poświęcenia wolontariuszy, pracowników i władz tych organizacji. Oni również toczą walkę, to codzienna ciężka praca i łzy – w obliczu cierpienia, którego są świadkami, ale też coraz częściej bezsilności – bo powoli kończą się zasoby i wsparcie. Każdorazowo słyszymy „liczy się każda pomoc”. Na początku było zaangażowanych wiele instytucji, obecnie działają długodystansowcy. Podjęliśmy rozmowy z organizacjami w różnych miejscach w Polsce, m. in. z: Happy Kids, SOS Wioski Dziecięce, fundacjami Nidaros, Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work, Ukraina – opowiada Patrycja Basta, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.  


Konto funduszu pomocowego
Fundusz akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy zarządzany jest przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.
Numer konta: 68 1930 1767 2600 0240 5201 0004
Wszystkie wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania na zasadach dotyczących darowizn.

Zrzeszenie BPS zaprasza do wpłat nie tylko Banki Spółdzielcze, ale wszystkie osoby, które chcą włączyć się w realną pomoc Uchodźcom, także indywidualnie klientów czy spółdzielców.

Więcej informacji na stronie https://frbs.org.pl/wspieramyuchodzcow/

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.