Skip to main content

Pierwsza grupa ukończyła kursy językowe

09-11-2022

Zakończyły się kursy językowe prowadzone w ramach akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy. Z zajęć skorzystało ponad 60 osób.


Kursy językowe dla grup w czterech miastach: w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Warszawie, zakończyły się egzaminem na poziomie A1 – wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Zajęcia wzbogacone były kursem adaptacyjnym, obejmującym zagadnienia z zakresu prawa, kultury i tradycji. Uczestnicy otrzymali bezpłatny dostęp do platformy językowej, dzięki której będą mogli utrwalać nabytą wiedzę.

– Cieszymy się, że mogliśmy gościć panie z Ukrainy podczas kursów w salach naszej Fundacji w Krakowie i Rzeszowie – mówi Patrycja Basta, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, która koordynuje akcję Wspieramy! – Dało się zaobserwować zaangażowanie, sumienność, codzienne uczestnictwo. Ale też mocną integrację w grupach, uczestniczki ewidentnie się zżyły. Wielokrotnie przekazywały na moje ręce  wyrazy wdzięczności dla darczyńców.

Trwają jeszcze zajęcia dla dzieci, realizowane we współpracy z Fundacją Nidaros w Krakowie. Są wydłużone w czasie, ponieważ poszczególne spotkania dydaktyczne trwają tylko po 2 godziny.

Pomoc dla SOS Wiosek Dziecięcych
W ramach akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej nawiązała współpracę z SOS Wioski Dziecięce. Pieniądze, zapewniające pół roku funkcjonowania, trafiły do wiosek w Siedlcach i Biłgoraju.

Potrzeby są ogromne!
Jak pokazały zakończone właśnie kursy językowe i adaptacyjne, ta forma pomocy jest rzeczywiście potrzebna. Kolejne wpłaty na fundusz akcji umożliwią zorganizowanie zajęć dla większej grupy, a także objęcie pomocą następnych Wiosek Dziecięcych.

Zachęcamy do wpłat na konto: 68 1930 1767 2600 0240 5201 0004
Fundusz akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy zarządzany jest przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Wszystkie wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania na zasadach dotyczących darowizn.


 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.