Skip to main content

Uchodźcy z Ukrainy uczą się języka polskiego dzięki wsparciu Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS

13-09-2022

W ramach akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy pierwsze grupy rozpoczęły naukę języka polskiego w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie. Fundusz pomocowy zgromadził już kwotę ponad 167 tys. zł, dołączają kolejni ofiarodawcy.


W kursach bierze udział łącznie 75 osób, w tym 15 dzieci. Nauka jest intensywna, od poniedziałku do piątku przez 4 tygodnie. Równolegle raz w tygodniu prowadzone są zajęcia w ramach kursu adaptacyjnego. Celem jest wyrównanie szans dla obcokrajowców na rynku pracy. Oprócz zagadnień z obszaru prawa pracy czy legalizacji w Polsce, kursanci poznają także historię, geografię i kulturę naszego kraju. Natomiast zajęcia dla dzieci prowadzone są w atmosferze zabawy. W Krakowie i Rzeszowie kursy odbywają się w salach Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. W pozostałych miastach sal użyczyły szkoły językowe wybrane do współpracy.


– Do prowadzenia zajęć w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu wybraliśmy szkołę języka polskiego Together. Jest to jedyna sieć szkół języka polskiego dla obcokrajowców, której program nauczania języka polskiego uzyskał akredytację Kuratora Oświaty, a przeprowadzany egzamin ma status państwowego. W Rzeszowie naszym partnerem jest New English School. Warunkiem zakwalifikowania się na taki miesięczny kurs języka wraz z panelem kursów adaptacyjnych było napisanie krótkiego listu motywacyjnego. Zależało nam, by kursy były realizowane dla osób zmotywowanych do nauki języka. Rekrutacja trwała 2 tygodnie i prowadziliśmy ją razem z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Nidaros oraz Fundacją Ukraiński Dom. Zgłosiło się cztery razy więcej uczestników niż mamy miejsc, co pokazuje ogrom potrzeb. Zdecydowana większość naszych kursantek to kobiety, które już podjęły lub zamierzają podjąć w Polsce pracę. Zwyczajnie nie mają dokąd wracać, bo w ich rodzinnych stronach nadal toczą się działania wojenne – mówi Patrycja Basta, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. 


Akcja Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy obejmie również wsparcie działalności SOS Wioski Dziecięce.

Pomoc jest nadal potrzebna

W ramach akcji Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy prowadzone są już konkretne działania, ale pomoc jest nadal potrzebna. Wpłaty od kolejnych darczyńców umożliwią zorganizowanie kursów językowych i adaptacyjnych dla większej grupy Uchodźców, a także przekazanie pomocy Wioskom Dziecięcym.
Fundusz akcji zarządzany jest przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Numer konta: 68 1930 1767 2600 0240 5201 0004

Wszystkie wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania na zasadach dotyczących darowizn.


 – W tym działaniu liczy się skala. Im więcej będzie wpłat, tym więcej dobrego zrobimy. Wierzymy, że Grupa BPS to siła, dlatego zapraszamy do akcji każdy bank, a także osoby indywidualne, pracowników i klientów – mówi Patrycja Basta, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. 


Więcej informacji na stronie: https://frbs.org.pl/wspieramyuchodzcow/

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.