Skip to main content
 • Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej e25

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej e25

System e25 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania protokołem SSL oraz stosowaniu haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.
Ze względów bezpieczeństwa po 5 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie na Infolinię Banku bądź poprzez zgłoszenie się do oddziału Banku.

Za pomocą wiadomości SMS wysyłane są:

 • hasło aktywacyjne do pierwszego logowania do systemu
 • kody jednorazowe służące do potwierdzania operacji zlecanych za pomocą systemu

Kod SMS generowany jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być użyty tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów. Za pomocą wiadomości SMS przesyłane jest również hasło aktywacyjne służące do pierwszego logowania. Można też wybrać hasło aktywacyjne wydawane w postaci wydruku w poufnej kopercie.

Treść przykładowych SMS:

 • e25: Twoje hasło do logowania to: xxxxxxxx. Twój telekod to: xxxxxx. Pamiętaj o bezpiecznym przechowywaniu tych danych! 2019-08-01 09:00
 • ! 2021.03.01 09:25 Przelew na rachunek: 00 1930 1419 0000...0000 0000, do Kowalski Jan, kwota: 1,00 PLN, kod nr 1: xxxxxxxx. Chron kod!

Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków. Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Ciebie i zalecamy, abyś zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku BPS, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta
 • Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić lub podejrzeć. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji. Hasło należy regularnie zmieniać
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: iSwz31gtpNR pochodzące ze zdania „Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia tuż przed Nowym Rokiem"
 • Hasło musi mieć długość od 8 do 100 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę
 • W systemie bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności, aby zapewnić komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa
 • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie i sterowniki)
 • Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach

Pamiętaj, że:

 • Podczas logowania wpisuje się identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS). System może poprosić także o podanie jednego kodu autoryzacyjnego. Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać kod jednorazowy, jest to spowodowane wymogiem dodatkowej autoryzacji w przypadku zmiany adresu IP. Natomiast gdy pojawi się strona, na której trzeba podać kilka kodów jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa. Jeżeli zaobserwujesz sytuację, która wzbudzi Twoje zaniepokojenie, prosimy o bezpośredni kontakt z Infolinią naszego Banku
 • W Internecie krążą e-maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do Klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach

Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania do systemu e25 wzbudzi Twój niepokój, zanim zalogujesz się, zadzwoń najpierw do konsultanta Infolinii Banku BPS.

Także jeżeli już po zalogowaniu do systemu e25 cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie, zanim autoryzujesz jakąkolwiek transakcję, najpierw zadzwoń do konsultanta Infolinii Banku BPS.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.