Skip to main content
 • Nowa bankowość elektroniczna
 • Nowa bankowość elektroniczna

  Nowa bankowość elektroniczna

  Już teraz poznaj nową odsłonę bankowości

  Zmieniamy się

  od 24 czerwca 2024 r.
  2
  nowa
  aplikacja mobilna
  BPS Mobile

  3
  nowa
  bankowość internetowa
  BPS Online

  Zapraszamy do zapoznania się z etapami pierwszego logowania do nowego
  systemu bankowości internetowej BPS Online:

  1

  Na stronie www.bankbps.pl,
  kliknij przycisk zaloguj i wybierz opcję BPS Online.

  2

  Otworzy się nowa strona
  logowania. Wpisz swój
  dotychczasowy login.

  3

  Na swój telefon komórkowy otrzymasz SMS z tymczasowym kodem dostępu.

  4

  Po wpisaniu tymczasowego
  kodu dostępu otrzymasz SMS
  z kodem autoryzującym.

  5

  Wpisz kod autoryzujący
  i kliknij przycisk zaloguj.

  6

  Ustaw hasło.

  7

  Ustaw kod PIN do autoryzacji operacji w bankowości internetowej.

  8

  Otrzymasz SMS z tymczasowym kodem PIN, wpisz go, a następnie wprowadź dwukrotnie nowy PIN.

  9

  Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający ustawienie nowego PIN-u.

  10

  Zalogowałaś/eś się do nowej bankowości internetowej BPS Online :-)

  Zobacz jak połączyć aplikację mobilną BPS Mobile z bankowością internetową BPS Online:

  Pobierz na telefon nową aplikację BPS Mobile. Jest dostępna w sklepach App Store, Google Play i AppGallery.

  Aby korzystać z aplikacji mobilnej BPS Mobile, należy sparować ją z bankowością internetową BPS Online zgodnie z poniższymi krokami.

  1

  Pobierz aplikację BPS Mobile ze sklepu App Store (dla systemu iOS) lub Google Play i AppGallery (dla systemu Android).

  2

  Zaloguj się do bankowości internetowej BPS Online.

  3

  W BPS Online wejdź w opcję „Ustawienia”, wybierz „Sposoby logowania i autoryzacji” i wybierz „Mobilna autoryzacja” jako metodę logowania i autoryzacji.

  4

  Wróć do Ustawień i wybierz „Aplikacja mobilna” i wprowadź nazwę urządzenia.

  5

  Wybierz opcję „Generuj kod”.

  6

  Uruchom aplikację BPS Mobile i wprowadź kod aktywacyjny.

  7

  Wpisz kod weryfikacyjny, który otrzymasz SMSem.

  8

  Ustaw kod PIN do autoryzacji transakcji.

  9

  Urządzenie zostało sparowane z BPS Online.

  Przydatne informacje

  • Login do bankowości internetowej pozostaje bez zmian. Logując się do nowej bankowości internetowej BPS Online, musisz ustawić nowe hasło.
  • Lista odbiorców przelewów jest przeniesiona do nowej bankowości internetowej BPS Online.
  • Zlecenia stałe są przeniesione do nowego systemu i są realizowane zgodnie z wcześniejszymi dyspozycjami.
  • Przelewy przygotowane i niewysłane do realizacji zostały przeniesione do nowej bankowości internetowej, ale ich realizację trzeba ponownie zatwierdzić.
  • BLIK jest dostępny w aplikacji mobilnej BPS Mobile. Aplikacja BS Pay, która obsługiwała dotychczas te płatności, przestanie funkcjonować po 15 lipca br.
  • Wyciągi: Wyciągi wygenerowane do 20 czerwca 2024 r. będą dostępne w dotychczasowej bankowości internetowej e25 do 30 września 2024 r. W BPS Online jest dostępna historia rachunku od 1 stycznia 2023 r.
  • Rachunki firmowe, rola Administratora – jeśli w firmie nie ma osoby z tymi uprawnieniami, prosimy o wyznaczenie użytkownika pełniącego rolę Administratora. Będzie on nadawał i zarządzał uprawnieniami dla pozostałych użytkowników posiadających dostęp do rachunków firmy. Prosimy o wypełnienie wniosku w bankowości internetowej e25.
  Czy będę miał/a dostęp do poprzedniej wersji bankowości elektronicznej ?

  Wszyscy Klienci do końca września 2024 r. będą mieli dostęp do dotychczasowej wersji bankowości internetowej (e25) w trybie podglądu (off-line) – bez możliwości wykonania jakichkolwiek operacji; nie będzie można już korzystać z dotychczasowej aplikacji mobilnej BPS Mobilnie.

  Od kiedy mogę skorzystać z nowej aplikacji mobilnej BPS Mobile?

  Nową aplikację mobilną BPS Mobile będzie można pobrać od 24.06.2024 r.

  Czy przelewy zdefiniowane w dotychczasowym systemie z datą realizacji po 21.06.2024 r. zostaną zrealizowane automatycznie w nowym systemie?

  Przelewy zostaną przeniesione, ale trzeba będzie zatwierdzić ich realizację w nowym systemie.

  Czy mój telefon/tablet połączony z bankowością online (e25) zostanie automatycznie przeniesiony do nowej bankowości BPS Online?

  Będziesz musiał/a ponownie dodać swój telefon/tablet do nowej bankowości internetowej BPS Online.

  Czy mogę powiązać kilka urządzeń z nową bankowością internetową BPS Online?

  Będziesz mogła/mógł dodać tylko jedno urządzenie.

  Czy wprowadzenie nowego systemu bankowości elektronicznej wiąże się ze zmianą umowy lub wysokości opłat pobieranych przez Bank?

  Nie, zmiana systemu bankowości elektronicznej nie wpływa na zmianę umowy z naszym Bankiem czy zwiększenie pobieranych opłat lub prowizji. Od 1 lutego 2024 r. zmieniliśmy niektóre zapisy w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Regulaminie rachunku POL-IKE, oraz Taryfie Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych. Szczegółowy opis zmian został przesłany pocztą lub mailem (w zależności od wybranego kanału komunikacji).

  W jaki sposób będzie można korzystać z płatności BLIK?

  Płatności BLIK zostaną udostępnione w nowej aplikacji mobilnej BPS Mobile. Nie będzie konieczności korzystania z odrębnej aplikacji BS Pay.

  Czy aplikacja BS Pay będzie dalej funkcjonować?

  Aplikacja BS Pay przestanie funkcjonować 15 lipca. Jej funkcjonalności zostaną przeniesione do aplikacji mobilnej BPS Mobile.

  Sposób autoryzacji czynności za pomocą hasła SMS

  Istotna jest kolejność podawania informacji. Najpierw należy podać 6-cyfrowy PIN (który ustalasz samodzielnie i jest on stały), a następnie kod, który otrzymasz SMS-em (za każdym razem nowy kod).

  Zobacz instrukcję

  Zmiana sposobu autoryzacji transakcji (wybór między autoryzacją kodem SMS lub mobilną autoryzacją)

  Pociąga ona za sobą konieczność ponownego ustanowienia hasła do logowania. Aby to zrobić musisz najpierw zalogować się hasłem tymczasowym przesłanym SMS-em (hasło to jest wysyłane w momencie zmiany sposobu autoryzacji).

  Zobacz instrukcję

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

   

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.