Skip to main content

Artur Adamczyk

Prezes Zarządu
Pion Zarządzania Bankiem i Bankowości Spółdzielczej
Artur Adamczyk w Banku BPS pracuje od 2007 r. odpowiadając za obszar ryzyka finansowego, początkowo jako Naczelnik Wydziału Ryzyka Finansowego, następnie Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego.  Od 2014 r. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Od 2 październiku 2019 r. pełni funkcję Prezes Zarządu Banku. Z sektorem finansowym związany jest od 1997 r. Wcześniej sprawował funkcje menadżerskie w Invest-Bank S.A. oraz w PolCard S.A. Posiada doświadczenie w księgowości, potwierdzone certyfikatem Ministerstwa Finansów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich.
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.