Skip to main content

Robert Banach

Wiceprezes Zarządu
Pion Finansów i Ryzyka
Robert Banach pracuje w Banku BPS od 2014 r., początkowo na stanowisku Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji. Od 6 grudnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. Wcześniej związany był z Kredyt Bankiem S.A., potem Bankiem Zachodnim WBK S.A., gdzie sprawował funkcje kierownicze w obszarze zarządzania kredytami zagrożonymi. Pełnił również funkcje w organach zarządczych spółek należących do bankowych grup kapitałowych. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz MBA Finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program rozwoju managerów w ICAN Institute.
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.