Skip to main content
 • Kredyty klęskowe z dopłatą do odsetek

  Kredyty klęskowe z dopłatą do odsetek

  Gdy musisz podźwignąć gospodarstwo po klęsce żywiołowej

  W Twoim gospodarstwie wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę?  Z kredytem klęskowym pomożemy Ci szybko wznowić produkcję w Twoim gospodarstwie i działach specjalnych produkcji rolnej!

  Klęskowy kredyt inwestycyjny służy realizacji nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód. Linia K01 dedykowana jest mniejszym gospodarstwom rolnym oraz firmom działów specjalnych produkcji rolnej z sektora MŚP.

  Zakupowi rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód służy z kolei linia K02 dla mniejszych rolników i działów specjalnych produkcji rolnej.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania do 15 lat dla linii K01 i DK01; okres kredytowania dla linii K02 i DK02 do dnia, w którym upływają 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód

  Okres karencji w spłacie kredytu:
  - do 2 lat dla linii K01 i DK01
  - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód dla linii K02 i DK02

  Terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej

  Atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5 proc. w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód

  Przydatne informacje

  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Twoją firmę ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.