• Kredyty inwestycyjne z dopłatą do odsetek

  Kredyty inwestycyjne z dopłatą do odsetek

  Zainwestuj w rolnictwo, przetwórstwo lub rybactwo śródlądowe i spłacaj tylko część odsetek

  Chcesz zainwestować w rozwój swojego gospodarstwa, produkcji rolnej albo w rybactwo śródlądowe? Skorzystaj z linii kredytów preferencyjnych, w których – dzięki dopłatom ARiMR – będziesz spłacał tylko część należnych odsetek! To szansa na rozwój i unowocześnienie Twojego gospodarstwa rolnego, rybackiego lub działu specjalnego produkcji rolnej.

  Linia kredytowa RR

  Z linii kredytowej RR możesz sfinansować w szerokim zakresie potrzeby inwestycyjne, w tym  m.in. związane z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej. Kwota kredytu dla gospodarstw rolnych to 80 proc. wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł. W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego wynosi 70 proc. wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do kwoty 8 mln zł.

  Linia kredytowa Z

  Linia kredytowa Z pozwala na sfinansowanie zakupu użytków rolnych i utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej. Kredyt może sięgnąć kwoty stanowiącej 80 proc. wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł.

  Linia kredytowa PR

  Linia kredytowa PR przeznaczona jest na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów w takich firmach.

  Linia daje możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych, m.in.  związanych z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów w firmach przetwórczych. Kwota kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków to 70 proc. wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 16 mln zł. Kwota na zakup akcji/udziałów – 80 proc. ich wartości, w zależności od nabywcy do 5 mln zł lub 4 mln zł.

  Dlaczego warto?

  Długi okres kredytowania – do 15 lat

  Okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

  Terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego

  Atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M+2,5 proc. płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3 proc., a w pozostałej części przez ARiMR

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.