• Kredyt MRcsk z dopłatą do kapitału

  Kredyt MRcsk z dopłatą do kapitału

  Jeśli myślisz o rozpoczęciu działalności rolniczej

  Jesteś młodym rolnikiem i myślisz o utworzeniu lub powiększeniu własnego gospodarstwa? Skorzystaj z kredytu z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (linia kredytowa MRcsk) na zakup gruntów rolnych.

  Dlaczego warto?

  Wysoka kwota kredytu – nawet do 5 mln zł

  Niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych

  Długi okres kredytowania – do 15 lat

  Okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

  Terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego

  Pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 20 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60 proc. kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.