• Akredytywa dokumentowa

  Akredytywa dokumentowa

  Zabezpieczenie dla eksporterów

  Eksportujesz towary rolne-spożywcze i chcesz mieć pewność, że otrzymasz zapłatę za towar wysyłany za granicę? Skorzystaj z akredytywy dokumentowej, najbardziej rozpowszechnionego instrumentu finansowania handlu zagranicznego!

  Jako sprzedający masz pewność, że po spełnieniu wymogów akredytywy otrzymasz należność od odbiorcy. Z kolei Twój zagraniczny partner handlowy (importer, kupujący) wie, że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez Ciebie określonych warunków akredytywy.

  Bank działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego Klienta (zleceniodawcy), we własnym imieniu zobowiązuje się do wypłaty kwoty akredytywy beneficjentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, jeżeli spełnione zostaną warunki akredytywy (np. wysłany towar będzie zgodny z zamówieniem).

  Dlaczego warto?

  Bezpieczeństwo w transakcjach handlu międzynarodowego

  Wygoda – po otwarciu akredytywy odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów oraz dokonanie płatności przejmują na siebie banki eksportera i importera

  Możliwość odroczenia płatności

  Przydatne informacje

  Jakie są formy akredytywy?
  • Akredytywa importowa – bank działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego Klienta (importera), podejmuje zobowiązanie, że jeżeli beneficjent akredytywy (zagraniczny eksporter) spełni przewidziane  w niej warunki, to bank dokona wypłaty określonej kwoty beneficjentowi.
  • Akredytywa eksportowa – bank działa zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu przez bank eksportera, tzn. dokonuje jej awizacji importerowi, negocjuje dokumenty, ewentualnie dodaje własne potwierdzenie.
  Dlaczego akredytywa to korzystna forma zabezpieczenia płatności?

  Akredytywa dokumentowa to korzystna forma zabezpieczenia płatności, gdyż za zapłatę odpowiada bank, dzięki czemu każda ze stron ma pewność:

  • sprzedający – że po spełnieniu wymogów akredytywy otrzyma należność
  • kupujący – że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez sprzedającego określonych warunków akredytywy
  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.