Skip to main content
 • Kredyt Unia Biznes

  Kredyt Unia Biznes

  Kiedy ubiegasz się o dotacje z funduszy UE

  Myślałeś o pozyskaniu unijnego wsparcia dla inwestycji w Twoim gospodarstwie? Dzięki kredytowi pomostowemu Unia Biznes to łatwiejsze niż myślisz.

  Kredyt Unia Biznes może zostać udzielony na środki trwałe (np. maszyny, wyposażenie biura, itp.), wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe lub sterujące linią produkcyjną, licencje, patenty), jak również na sfinansowanie VAT.

  Dlaczego warto?

  Akceptujemy wzory dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie

  Elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)

  Gwarantujemy długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy

  Możliwość sfinansowania nawet do 100 proc. wartości przedsięwzięcia

  Kredyt udzielany jest w kilku walutach, na okres do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat

  Przydatne informacje

  Jakie są formalności związane z kredytem?

  W przypadku kredytu Unia Biznes zminimalizowaliśmy formalności dokumentacyjne na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić Ci maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje.

  Czy jest możliwość zwolnienia z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

  Tak, w przypadku, gdy wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nastąpi ze środków uzyskanych z dotacji.

  Regulamin
  • Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (obowiązuje do wszystkich umów kredytowych zawartych przed dniem 1 lipca 2015 r do dnia ich wygaśnięcia)
  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Twoją firmę ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego Unia Biznes wynosi: 6,84% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z inwestycjami współfinansowanymi z funduszy unijnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 1 175 439,74 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 6,83 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,83%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 11 994,45 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 315 439,74 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 292 082,74 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 21 500 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 175 439,74 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

  Kalkulacja została dokonana na 24 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.