• Kredyt Unia Biznes

  Kredyt Unia Biznes

  Kiedy ubiegasz się o dotacje z funduszy UE

  Myślałeś o pozyskaniu unijnego wsparcia dla inwestycji w Twoim gospodarstwie? Dzięki kredytowi pomostowemu Unia Biznes to łatwiejsze niż myślisz.

  Kredyt Unia Biznes może zostać udzielony na środki trwałe (np. maszyny, wyposażenie biura, itp.), wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe lub sterujące linią produkcyjną, licencje, patenty), jak również na sfinansowanie VAT.

  Dlaczego warto?

  Akceptujemy wzory dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie

  Elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)

  Gwarantujemy długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy

  Możliwość sfinansowania nawet do 100 proc. wartości przedsięwzięcia

  Kredyt udzielany jest w kilku walutach, na okres do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat

  Przydatne informacje

  Jakie są formalności związane z kredytem?

  W przypadku kredytu Unia Biznes zminimalizowaliśmy formalności dokumentacyjne na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić Ci maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje.

  Czy jest możliwość zwolnienia z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

  Tak, w przypadku, gdy wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nastąpi ze środków uzyskanych z dotacji.

  Regulamin
  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Twoją firmę ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.