Skip to main content
 • iKonto

  iKonto

  Jeśli bankowość internetowa jest dla Ciebie najważniejsza

  Uważasz, że najlepiej bankować przez Internet? Załóż iKonto i ciesz się nowoczesnymi funkcjonalnościami bankowości elektronicznej.

  Warunkiem braku opłaty za prowadzenie konta jest regularne zasilanie rachunku kwotą co najmniej 1 tys. zł miesięcznie.

  Uwaga studenci do 26. roku życia! Dla Was mamy specjalną ofertę: iKonto jest dla Was za darmo, nawet gdy nie macie regularnych wpływów.

  Dlaczego warto?

  0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego*

  0 zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowego i rachunku walutowego

  0 zł za polecenie przelewu krajowego realizowanego przez bankowość elektroniczną

  0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem

  0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Grupy BPS

  * jeżeli w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty przelejesz w sumie środki w kwocie co najmniej 1 tys. zł (nie dotyczy to przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi, uznań konta ze zwrotów z depozytów, lokaty nocnej, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów) lub jeśli jesteś studentem do 26. roku życia, w innym przypadku opłata wynosi 7 zł

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.