Polityka prywatności BPS Mobilnie

Słownik pojęć:
 • Aplikacja – aplikacja mobilna „BPS Mobilnie” pobierana z oficjalnego sklepu.
 • Kod e-PIN – kod zawierający od 6 do 8 znaków pin do zabezpieczenia aplikacji ustalany przez użytkownika.
 • Placówki i Bankomaty – lokalizator placówek oraz bankomatów w Twojej okolicy.
 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę prywatności aplikacji mobilnej „BPS Mobilnie” w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).
 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest zaszyfrowany unikalny Kod PIN Aplikacji -do momentu usunięcia Aplikacji z urządzenia.
 3. Informacje o identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego oraz rodzaju i wersji systemu są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 4. Komunikacja między Aplikacją a systemami Banku odbywa się z użyciem mechanizmów szyfrujących.
 5. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • informacji o położeniu w przypadku korzystania z usługi Placówki i Bankomaty, po wyrażeniu zgody przez użytkownika ( w celu zaprezentowania użytkownikowi mapy najbliżej dostępnych bankomatów i placówek),
  • danych kontaktów w przypadku zamówień potwierdzeń przelewów na adres e-mail podczas tworzenia przelewu (Aplikacja zapewnia możliwość wstawienia przez użytkownika adresu e-mail zapisanego w kontaktach),
  • funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Banku),
  • dostępu do plików, zdjęć i multimediów w celu pobrania i zapisania potwierdzeń pdf oraz wyciągów z rachunków w formacie pdf. Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za instalację Aplikacji na urządzeniu.
 7. Bank ponosi ograniczoną odpowiedzialność, w przypadku wykorzystania Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 9. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronie https://www.bankbps.pl
 10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Aplikacji jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD). Z IOD można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. danych osobowych, w tym o przysługujących prawach dostępne jest na stronie: https://www.bankbps.pl/polityka-prywatnosci

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.