Polityka prywatności BPS Mobilnie

Słownik pojęć:
 • Aplikacja – aplikacja mobilna „BPS Mobilnie” pobierana z oficjalnego sklepu.
 • Kod e-PIN – kod zawierający od 6 do 8 znaków pin do zabezpieczenia aplikacji ustalany przez użytkownika.
 • Placówki i Bankomaty – lokalizator placówek oraz bankomatów w Twojej okolicy.
 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę prywatności aplikacji mobilnej „BPS Mobilnie” w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).
 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest zaszyfrowany unikalny Kod PIN Aplikacji -do momentu usunięcia Aplikacji z urządzenia.
 3. Informacje o identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego oraz rodzaju i wersji systemu są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 4. Komunikacja między Aplikacją a systemami Banku odbywa się z użyciem mechanizmów szyfrujących.
 5. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • informacji o położeniu w przypadku korzystania z usługi Placówki i Bankomaty, po wyrażeniu zgody przez użytkownika ( w celu zaprezentowania użytkownikowi mapy najbliżej dostępnych bankomatów i placówek),
  • danych kontaktów w przypadku zamówień potwierdzeń przelewów na adres e-mail podczas tworzenia przelewu (Aplikacja zapewnia możliwość wstawienia przez użytkownika adresu e-mail zapisanego w kontaktach),
  • funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Banku),
  • dostępu do plików, zdjęć i multimediów w celu pobrania i zapisania potwierdzeń pdf oraz wyciągów z rachunków w formacie pdf. Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za instalację Aplikacji na urządzeniu.
 7. Bank ponosi ograniczoną odpowiedzialność, w przypadku wykorzystania Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 9. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronie https://www.bankbps.pl
 10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Aplikacji jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD). Z IOD można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. danych osobowych, w tym o przysługujących prawach dostępne jest na stronie: https://www.bankbps.pl/polityka-prywatnosci

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.