Skip to main content

Komentarz z 25.03.2024 r.

25-03-2024

GUS opublikował dane z sektora przemysłowego, gdzie produkcja sprzedana w lutym 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,3 %, wobec wzrostu o 2,9 % w styczniu br. (po korekcie). Tym samym, w porównaniu z ujemną dynamiką roczną w ostatnich miesiącach 2023 r. (wykres obok), w okresie styczeń-luty br. zauważalna jest poprawa koniunktury (powrót do wartości dodatnich, tj. wzrostu produkcji r/r).

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.