Skip to main content

Komentarz z 21.11.2022 r.

21-11-2022

Według danych GUS, PKB w III kwartale 2022 r. wzrósł o 3,5 % r/r, wobec wzrostu o 5,8 % r/r w II kw. 2022 r. Opublikowane w minionym tygodniu dane określane są przez GUS jako tzw. szybki szacunek, w związku z tym nie zawierają informacji dotyczących struktury zmian dynamiki PKB.

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.