Komentarz z 20.03.2023 r.

20-03-2023

Według danych opublikowanych przez GUS, inflacja w lutym br. wyniosła 18,4 % r/r, wobec 16,6 % r/r w styczniu br. (po korekcie). Rewizja danych za styczeń (o 0,6 pp. w dół) została dokonana na podstawie przeprowadzanej co roku aktualizacji systemu wag, opartego na strukturze wydatków gospodarstw domowych.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.