Komentarz z 16.05.2022 r.

16-05-2022

Według danych opublikowanych przez GUS w minionym tygodniu, inflacja w kwietniu br. wyniosła 12,4 % r/r, wobec 11,0 % r/r w marcu br. W porównaniu z wstępnymi szacunkami sprzed dwóch tygodni, wskaźnik inflacji w kwietniu br. zrewidowano w górę o 0,1 pp.

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.