Skip to main content

Komentarz z 13.11.2023 r.

13-11-2023

Najważniejszym zaplanowanym wydarzeniem w minionym tygodniu na rynku krajowym był środowy (8.11) komunikat po posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej, na którym władze monetarne pozostawiły stopy procentowe bez zmian (główna na poziomie 5,75 %).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.