Skip to main content

Komentarz z 08.07.2024 r.

08-07-2024

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP w lipcu br. (stopy procentowe NBP pozostały bez zmian: 5,75 %) znalazły się odniesienia do najnowszej projekcji gospodarczej opracowanej przez ekspertów NBP. Oczekiwana ścieżka inflacji w Polsce (3,7 % w 2024 r. oraz 5,2 % w 2025 r.) nie tylko pozostaje powyżej celu władz monetarnych (tj. 2,5 % r/r, plus/minus 1 pp.), lecz znacząco przyspiesza w przyszłym roku.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.