Skip to main content

Komentarz z 03.06.2024 r.

03-06-2024

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wskaźników inflacji konsumenckiej za maj br. (2,5 % r/r, wobec 2,4 % r/r w kwietniu). Roczne tempo wzrostu cen przyspieszyło o 0,1 pp., pozostając jednak w celu władz monetarnych (2,5 % w skali rocznej, plus/minus 1 pp.).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.