Komentarz z 01.08.2022 r.

01-08-2022

Według wstępnych danych, opublikowanych przez GUS w minionym tygodniu, inflacja w lipcu br. wyniosła 15,5 % r/r, wobec również 15,5 % r/r w czerwcu br. W ujęciu r/r tempo wzrostu cen drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się zatem na najwyższym poziomie od marca 1997 r. (wówczas wskaźnik CPI wyniósł 16,6 % r/r).

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.