Podwyższenie kapitału zakładowego Banku BPS

14-09-2021

W dniu 24 sierpnia 2021 r. kapitał zakładowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został podwyższony i wynosi 455 625 241,00 zł.

Podwyższenie wynika z emisji 17.600.000  akcji Banku BPS S.A. serii „AG”, która w całości została objęta przez  Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Pismo Zarządu Banku - ZOBACZ

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.