21-11-2023

Zawarcie z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

16 listopada br. zawarliśmy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS.
29-05-2023

Informacja o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dot. organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku - ZOBACZ
14-09-2021

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku BPS

W dniu 24 sierpnia 2021 r. kapitał zakładowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został podwyższony i wynosi 455 625 241,00 zł.
10-03-2021

Rejestr akcjonariuszy

Zgodnie z  Kodeksem spółek handlowych, od dnia 1 marca 2021 r. akcje Banku BPS nie posiadają formy dokumentu (obowiązek dematerializacji), a miejscem ich ewidencjonowania jest Rejestr Akcjonar...
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.