Skip to main content
17-01-2024

Uruchomienie rejestru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

2 stycznia Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) uruchomił rejestr akcjonariuszy Banku BPS.
21-12-2023

Przekazanie danych do rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

W wykonaniu umowy zawartej 16 listopada br. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS, przekazaliśmy do DM BOŚ dane dotyczące akcji i...
21-11-2023

Zawarcie z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

16 listopada br. zawarliśmy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS.
29-05-2023

Informacja o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dot. organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku - ZOBACZ
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.