Informacja o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku

29-05-2023

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dot. organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku - ZOBACZ

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.