• Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  21-11-2023

  Zawarcie z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

  16 listopada br. zawarliśmy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS.

  Cookies

  Find us here

  Find us here

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.