Skip to main content
 • Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  17-01-2024

  Uruchomienie rejestru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

  2 stycznia Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) uruchomił rejestr akcjonariuszy Banku BPS.

  21-12-2023

  Przekazanie danych do rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

  W wykonaniu umowy zawartej 16 listopada br. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS, przekazaliśmy do DM BOŚ dane dotyczące akcji i akcjonariuszy, które zasilą rejestr. Po zamknięciu rejestru przez DM BPS, w ostatnim dniu roboczym grudnia br., dane z rejestru będą wysłane do DM BOŚ celem sprawdzenia. Po zakończonej weryfikacji, począwszy od pierwszych dni 2024 roku, rozpocznie funkcjonowanie rejestr akcjonariuszy w systemie DM BOŚ.

  Cookies

  Find us here

  Find us here

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.