Skip to main content

Przerwy w działaniu usług BLIK

10-07-2024

10.07.2024 r. w godzinach 22:00-23:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w działaniu usług BLIK.

Przepraszamy za utrudnienia.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.