Skip to main content
19-04-2024

Prace serwisowe

21 kwietnia 2024 r. w godzinach 22:00 - 23:59 planujemy prace serwisowe.
15-04-2024

Przerwy w dostępności usługi 3D Secure

18 kwietnia od godziny 00:30 do godziny 01:00 planujemy prace serwisowe. Mogą w tym czasie wystąpić przerwy w dostępności usługi 3D Secure. Przepraszamy za utrudnienia.
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.